Δικαιολογητικά

Πληροφορίες για Δικαιολογητικά

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

 

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι πολλές φορές συνάδελφοι ιατροί προβαίνουν στη μίσθωση ή και αγορά διαμερισμάτων που δεν έχουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου.

 

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους, όπως προ πάσης τέτοιας ενέργειας να ελέγχουν ενδελεχώς τις προδιαγραφές του ακινήτου στο οποίο προτίθενται να εγκατασταθούν προς αποφυγή άσκοπων εξόδων.

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας θα βρείτε στο αρχείο Δικαιολογητικά εγγραφής στον Ι.Σ. Πρέβεζας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται φαίνονται παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας (Δίνεται από την υπηρεσία μας).
 2. Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη. Προκειμένου: α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο του πτυχίου, ισοτιμία του πτυχίου του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους, β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν γραφτεί στο Πανεπιστήμιο μετά την 1/1/1981: αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα λήψης πτυχίου, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε. επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 3. Φωτοτυπία επικυρωμένη Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Μία (1) φωτογραφία στο μέγεθος ταυτότητας.
 5. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος του ιατρού.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγεται εις τινά των περιπτώσεων των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39 (δίνεται από την υπηρεσία μας).
 7. Καταβολή ολόκληρης της συνδρομής του έτους στον Σύλλογο.
 8. Σε περίπτωση μεταγραφής από άλλον Ιατρικό Σύλλογο, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν επισυνάπτει τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι υποχρεωμένος ο/η ιατρός να μας καταθέσει αντίγραφα επικυρωμένα.
 9. Δήλωση Στοχείων προς Ι.Σ. Πρέβεζας (Δίνεται από την υπηρεσία μας)

 

Guidelines in the matter of the exercise of the Medical Profession by non-national MDs

Application Form

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

Παράρτημα Α' και Β' του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α')

Νέες τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση των μετρικων στοιχείων του Π.Δ. 84/2001

Δικαιολογητικά:

 1. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου
 2. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Πολυϊατρείου
 3. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Διαγνωστικού Εργαστηρίου
 4. Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ
 5. Δικαιολογητικά για ιατρεία πριν το 2001
 6. Αντικατάσταση επιστημονικά υπεθύνων
 7. Επέκταση πολυϊατρείου
 8. Υπεύθυνη δήλωση για Πανεπιστημιακούς ιατρούς

Τέλη πληρωμής προς ΙΣΠ για άδειες λειτουργίας ιατρείων

Αντικατάσταση επιστημονικά υπευθύνων ακτινολογικών εργαστηρίων

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ιατρείου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης

Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΠ μελών άλλων Ιατρικών Συλλόγων

 


ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΦΕΚ 1802 Β' 2-7-2014 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Διαγνωστικού Εργαστηρίου

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Εργαστηρίου

 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικά

Εγκύκλιος Διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΗΝΙΟΧΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ (Ιατρικοί Λόγοι) 2017

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΠΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

    Αθήνα 22.1.2018   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ...

Πως να μετατρέψεις τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σε ανειδίκευτο εργάτη

Editorial: Πως να μετατρέψεις τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σε  ανειδίκευτο εργάτη! Της Δήμητρας Ευθυμιάδου Η υπόθεση φαντάζει...