ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ - 43o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 10 - 13 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Γενικά