Τελικό Πρόγραμμα | 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής | 9 Δεκεμβρίου 2017

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια 

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής
Ξενοδοχείο Metropolitan
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Φίλε συνάδελφε
 
Η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Metropolitan είναι μια νέα από κάθε άποψη Κλινική και ελπίζουμε ότι στη διάρκεια των τελευταίων 11 μηνών έγινε αισθητή η προσπάθεια που καταβάλουμε για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της Παιδιατρικής. Η άψογη αισθητική των χώρων, η συγκρατημένη ευγένεια μαζί με τις υψηλού επιπέδου γραμματειακές και νοσηλευτικές ικανότητες του προσωπικού μας, αλλά κυρίως το επιστημονικό επίπεδο που έχει εξασφαλιστεί στην Κλινική αυτή, δίνουν τη σιγουριά της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται σήμερα.

Είναι βέβαιο πως θα έχετε ικανοποιηθεί από τον τρόπο ενημέρωσής σας για κάθε ασθενή που αναφέρει το όνομά σας ως Οικογενειακό του Παιδίατρο, αλλά και για κάθε ασθενή που συστήσατε την Παιδιατρική Metropolitan για τη νοσηλεία του. Ακόμη, πιστεύουμε ότι η αποστολή του ενημερωτικού σημειώματος του ασθενούς στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση συμβάλλει στην ποιοτική παρακολούθησή του.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όλων μας στην Παιδιατρική, εκτός των ανά πρώτη Τετάρτη κάθε μηνός επιστημονικών μας συγκεντρώσεων, σας καλωσορίζουμε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, στο ξενοδοχείο Metropolitan, που αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωσή σας, ελπίζοντας ότι θα αποβεί χρήσιμη στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων σας.

Δημήτρης Καφετζής


Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Τσόλας

Διευθυντής Παιδιατρικής  Metropolitan
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι τώρα διαθέσιμο! Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.
Εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου στη Γραμματεία Διοργάνωσης, η οποία θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
Στο τέλος του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησηςστους συμμετέχοντες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ξενοδοχείο Metropolitan
Λεωφ. Συγγρού 385
17564, Αθήνα
Τηλ: 2109471000
www.chandris.gr/metropolitanathens

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΟΦ Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης

FluoroquinolonesQuinolones_Art.31_Summary of PRAC recommendation GR_final1 https://www.ema.europa.eu/news/fluoroquinolone-quinolone-antibiotics-prac-recommends-restrictions-use...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

0780f44d-026a-4981-b862-ab33e8e3f04e (1)...

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΡΜΗΝ/ΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2470_ΥΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ...