Συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων για τα έτη 2012 έως και 2015

Υπουργείο Υγείας  | Ασφαλιστικά Ταμεία