Πρόταση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση Α.Κ.Κ.Ο., αναφορικά με τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου  | Υπουργείο Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ