ΠΡΟΣΟΧΗ Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προ του 2012 ΟΠΑΔ,ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκου Ναύτου για ιατρούς συμβεβλημένους με τα ανωτέρω ταμεία

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου  | ΙΣΠ