ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Ε.Σ.ΠΑ. - Ε.Ι. Παστέρ - 25 Ιουνίου 2019, 17.00-21.00 - Πρόσβαση στα ορφανά φάρμακα - Καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και κλινικές μελέτες

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΠΕΣΠΑ-25-6-2019-Α όψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΠΕΣΠΑ-25-6-2019-Β όψη