ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ? ΝΕΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπουργείο Υγείας  | Γενικά