ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΨΥΧΑΡΓΩΣ'' ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γενικά