Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα τα Ιωάννινα περιόδου Οκτωβρίου 2017

Γενικά