Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 90 1-5-2020) Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

Υπουργείο Υγείας