Ορισμός ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών για τις Εξετάσεις Ειδικοτήτων με έδρα τα Ιωάννινα (Οκτώβριος 2018)

Γενικά