Ομάδα Εργασίας για το καθεστώς των άγονων/ δυσπρόσιτων περιοχών και την επανεξέταση κινήτρων προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού

Υπουργείο Υγείας  | Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου