Ο Π.Ι.Σ. ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΠΙΣ