Ο ΙΣΑ ενημερώνει ότι η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους φορείς

Ειδησεογραφία 

 
 

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Σ. Μπερσίμη

Κοιν. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Αθήνα, 06.07.2016

     ΑΠ 12992

                                                                

Θέμα: Ο ΙΣΑ ενημερώνει ότι η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους φορείς

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Π06/22/2014 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών οι αναρρωτικές άδειες ανατίθενται στα κατά τόπους αρμόδια Κέντρα Υγείας, στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ και στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ο ΙΣΑ έχει προβεί σε σειρά διεκδικήσεων ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος για την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών αναδεικνύοντας το ζήτημα ήδη από τη τροποποίηση του Ν. 3418/2005.

Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Αρχικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 όριζε ότι ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Πλην όμως διαγράφηκε με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια εξαίρεση από την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών.

Ενόψει των ανωτέρω σας καλούμε για την εφαρμογή της πάγιας θέσης του ΙΣΑ για την ισοτιμία των ιατρικών υπογραφών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δελτίο τύπου: Ο ΙΣ Πατρών διαφωνεί με την απόφαση της 6ης ΥΠΕ για μετακίνηση ιατρών από την περιοχή μας

              Αριθ. Πρωτ.:  1816 Πάτρα  21-3-2019   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Θέμα: «Ο ΙΣΠ διαφωνεί με την απόφαση της 6ης ΥΠΕ για...

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Αν πήγαιναν σε ιδιώτη, ο ιδιώτης γιατρός ΔΕΝ μπορούσε να τους γράψει τα φάρμακα σε...