ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 - ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Μ/Φ ΣΚΟΥΦΑ ΩΡΑ 10:30 π.μ

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια