Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας του Ι.Σ.Α. για τη χωρική αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

ΙΣΠ