ΦΕΚ 5489 Β 6/12/2019 ΠΕΡΙ επεκτασης ειδικων αδειων μετ αποδοχων εργαζομενων νοσοκομειων

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου 

5489_YYY

Άρθρο 105
Ειδική ετήσια άδεια νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικό επίδομα
 

1.  Σε  νοσηλευτές,  μαίες,  βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές   πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας  και   χειρουργεία   των   νοσηλευτικών  ιδρυμάτων  ν.π.δ.δ.  ή  ν.π.ι.δ.  μη   κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και  σε  άλλες   ειδικές  μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται με   απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί   να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια  μετ`  απαδοχών,τουλάχιστον  6   εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα.

 

   2.  Οι  προϋποθέσεις  για  την  πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο   χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε άλλη  σχετική   λεπτομέρεια  εφαρμογής  της  προηγούμενης  παραγράφου, καθορίζονται με   κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσης,  Οικονομικών  και   Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σχετικό: με το άρθρο 28 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297/23.12.2003.