ΦΕΚ 4138 (20-09-2018): Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

Υπουργείο Υγείας