ΦΕΚ 145/16-4-2020 τΒ΄ Κοστολόγηση: Γονοτύπωσης του ιού της ηπατίτιδας C, Ελαστογραφίας ήπατος, LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό, Αξονικής Ουρογραφίας

Υπουργείο Υγείας