Επιστολή ΙΣΘ σχετικά με την ισοτιμία ιατρικής υπογραφής

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου 

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Απεγγραφή

Πέμ, 19 Δεκ 2019, 2:53 μ.μ.
 
 
προς εγώ
 
 
 
 
 
 
Αριθ.Πρωτ.   7537/Γ/19-12-2019
 
Προς Υπουργό Υγείας
κ. Κικίλια Βασίλειο
Κοινοποίηση:Υφυπουργό Υγείας
κ. Κοντοζαμάνη Βασίλειο
 
 
ΘΕΜΑ:ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ
 
 
Αξιότιμε κ.  Υπουργέ,
 
Σύμφωνα με το ν. 3627/2007 αρ.6 παρ.2 , όπως τροποποίησε το ν. 3418/2005 αρ.5 παρ.1 ισχύουν τα εξής:
«Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».
Έπειτα από την κοινοποίηση στον ΙΣΘ διαμαρτυρίας πολίτη, ότι δημόσια υπηρεσία δεν έκανε αποδεκτά πιστοποιητικά υγείας, επειδή αυτά δεν προέρχονταν από δημόσιο νοσοκομείο αποστείλαμε έγγραφο διαμαρτυρίας επικαλούμενοι την ισοτιμία  υπογραφής, ωστόσο η υπηρεσία μας απάντησε, ότι  η απόρριψη εκ μέρους της των ιατρικών πιστοποιητικών, τα οποία υπογράφονταν από ιδιώτη οφείλεται στα όσα ορίζει το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α΄/ 17-12-2012) αρ.5 παρ.1α , παρ.2δ, αρ.9 παρ.10γ), όπου ορίζεται, ότι τα πιστοποιητικά υγείας για την έκδοση αδειών βοηθών χειριστών και χειριστών ΜΕ πρέπει να προέρχονται από δημόσιο νοσοκομείο. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για έκδοση νεώτερης νομοθεσίας, η οποία καταργεί στην πράξη την ισοτιμία υπογραφής γεγονός το οποίο αποτελεί βαρύτατο πλήγμα για το σύνολο των ιδιωτών ιατρών της χώρας, τα πιστοποιητικά των οποίων απορρίπτονται με συνέπεια να βάλλεται και να αμφισβητείται το επιστημονικό τους κύρος.
 
Σας ενημερώνουμε δε, ότι καθημερινά δεχόμαστε διαμαρτυρίες ιατρών-μελών του Συλλόγου, οι οποίοι χορηγούν γνωματεύσεις και πιστοποιητικά σε ασθενείς αλλά αυτά απορρίπτονται από δημόσιες υπηρεσίες με την αιτιολογία, ότι δεν προέρχονται από ιατρό που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ., διότι μετά την έκδοση του ν. 3627/2007 έχουν εκδοθεί μεταγενέστερα νομοθετήματα, τα οποία παραβιάζουν ευθέως την αναγνώριση ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών.
Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων παρακαλούμε, όπως φροντίσετε για την άμεση εφαρμογή του αυτονόητου δηλαδή της απόλυτης ισοτιμίας υπογραφής μεταξύ ιατρών που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιωτών ιατρών καταργώντας άμεσα όσες διατάξεις νόμου προβλέπουν διαφορετικά και εκδόθηκαν μετά το ν. 3627/2007.
 
 
Με εκτίμηση
 
Ο Πρόεδρος
 
Νίτσας Νικόλαος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Η  Γεν. Γραμματέας
 
Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία
Βιοπαθολόγος
 
 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

protokolo-xenodoxeio

protokolo-xenodoxeio...

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για αθληση

ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ...

Webinar: Λοιμώξεις & Covid-19

Webinar: Λοιμώξεις & Covid-19   Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος, σας προσκαλεί σε Webinar την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα: 19.00 -...