ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

ΙΣΠ 

 

 

 

Πρέβεζα, 13/12/2016

Αρ. Πρωτ.:484

                                                                        

 Προς: Μέλη Ι.Σ. Πρέβεζας

 

Θέμα: Εισφορές ΤΣΑΥ β' Εξαμήνου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επικείμενης ενοποίησης όλων των ταμείων από 01/01/2017 στο νέο ασφαλιστικό φορέα για όλους τους ασφαλισμένους ( Ε.Φ.Κ.Α. ) δεν πρόκειται να δοθεί ΚΑΜΙΑ παράταση για την πληρωμή των εισφορών προς το ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ των αυτοτελώς απασχολουμένων για το β' εξάμηνο του 2016. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι οφείλουν εισφορές προηγουμένων ετών κάλο θα είναι να φροντίσουν για την εξόφληση τους εντός του 2016 διότι από το νέο έτος πιθανώς ο νέος φορέας να υπολογίσει τις οφειλές με τα νέα μέτρα και να απαιτήσει ποσά πολύ μεγαλύτερα και με προσαυξήσεις.

 

Για το ΔΣ,

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Θ. Δήμας                                                       Δ. Σουμαλεύρης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-01-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-01-2018...

Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - 7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ...

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΥ 16-01-2018...