Εμπρόθεσμη Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων Συμμετοχών ΕΥ σε εκδηλώσεις-επιτροπές

Γενικά 

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος συμμετοχής ΕΥ σε εκδηλώσεις/επιτροπές, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μόνο στα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο χρονικά πλαίσια (το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου/επιτροπής), με τα οποία θα πρέπεινα συμμορφώνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ και να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτημάτων τους.

Ως εκ τούτου, τυχόν ενημέρωση/αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και έντυπου εγγράφου εκ των υστέρων δεν αξιολογείται  και αιτήματα τα οποία κατατίθενται εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνονται αποδεκτά.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οριζομένων από την ισχύουσα εγκύκλιο.

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘ, ΑΝΑΤΟΜ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

1. Στη MediCarrera αναζητούμε ειδικούς ιατρούς ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, για μόνιμες θέσεις εργασίας σε δημόσια νοσοκομεία της Σουηδίας, Δανίας και Νορβηγίας. ΠροσφέρονταιΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης γλώσσας...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1391...

14o Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας & Cardio Cath Live Demonstration Course 2018

  14o Ετήσιο ΣυνέδριοΕλληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας&Cardio Cath Meeting 2018Live Demonstration Course&Ειδικό Σεμινάριο προετοιμασίας Ειδικευομένωνγια Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότητας       14o...