Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Υπουργείο Υγείας