εισαγωγή δεικτών ελέγχου συνταγογράφησης φαρμάκων από ιατρούς και ελέγχου εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία

Υπουργείο Υγείας  | Ασφαλιστικά Ταμεία