Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας

Υπουργείο Υγείας  | Γενικά

Συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) σε επιστημονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού 

Αναφορικά με τον χρονικό περιορισμό υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος  των 2-8 μηνών που ίσχυε μέχρι τώρα για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστ. εκδηλώσεις Εσωτερικού, σας γνωρίζουμε ότι ο περιορισμός αυτός εξισώνεται με το όριο που ισχύει για τις «Ακυρώσεις- Αντικαταστάσεις», ήτοι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.

 

Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα 

(τελ.ενημ.30/11/2017) Για Συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες/Φορείς (χωρίς Ελληνική Επιστημονική εταιρεία/φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης, προς  επικύρωση από τον ΕΟΦ, όπως γίνεται για την διοργάνωση Επιστ. Εκδηλώσεων Εσωτερικού.

 Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ ή/και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες σε Διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που διοργανώνεται αποκλειστικά από επιστημονικό φορέα του Εξωτερικού, θα υποβάλλουν τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ ή/και χορηγίες, με τις διαδικασίες  «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού, ή/και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης».

Για τις συγκεκριμένες χορηγίες  δεν θα κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία.

Αναφορικά με τις συμμετοχές ΕΥ και τα όρια / περιορισμούς στα εν λόγω συνέδρια ισχύει ότι και για τα Εσωτερικού.

 

Επιστημονικές εκδηλώσεις 

Επιστ. Εκδηλώσεις που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με την προηγούμενη Εγκύκλιο του ΕΟΦ (υπ' αριθμ. 17702/2016) δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Ως εκ τούτου, η κατάθεση συμμετοχών ΕΥ σε αυτές θα γίνεται  ΜΟΝΟ απολογιστικά, σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά σε ΝΕΑ αιτήματα Επιστ. Εκδηλώσεων και συμμετοχές ΕΥ σε αυτές.

Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχών ΕΥ σε εκδηλώσεις Εσωτερικού, αφού πρώτα οι  εκδηλώσεις αυτές έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους επιστ. φορείς και έχουν πάρει την σχετική έγκριση ΕΟΦ. 

 

Διευκρίνηση σχετικά με την υποβολή αιτημάτων Επιστ. Εκδηλώσεων στην πλατφόρμα

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων διοργάνωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων, ο χρονικός περιορισμός των δύο (2) μηνών πριν την έναρξη της εκδήλωσης αλλάζει σε ένα (1) μήνα, για αιτήματα που θα υποβληθούν τον Οκτώβριο 2017.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τον μήνα Οκτώβρη 2017 για διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 1 Νοεμβρίου 2017 και μετά.

Το όριο των δύο (2) μηνών θα επανέλθει κανονικά για τις ηλεκτρονικές καταθέσεις αιτημάτων Ιανουαρίου 2018.