6ο Σεμινάριο Αιματολογίας, 29 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου 2017, Πάτρα

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια