25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος,10-12 Μαϊου 2019. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια