19/01/2018 - Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. για τον GDPR

Γενικά  | Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αθήνα, 19/01/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ΚΑΙ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απομένουν λιγότερο από 130 ημέρες για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που έρχεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των παρόχων υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και θα αντικαταστήσει άμεσα τους υφιστάμενους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται είναι υψηλότατες και μπορεί να φθάσουν τα ? 20 εκατ. ή το 4% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, οπότε ο Κανονισμός πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Από τον νέο Κανονισμό επηρεάζονται κυρίως οι εταιρείες όπως οι δικές μας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση Ευαίσθητα Δεδομένα, που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους!
Ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα του ζητήματος θεωρεί αδήριτη ανάγκη να κατατοπίσει τα μέλη του και όλους τους παρόχους υγείας, μέσω εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, από τις 18:00 έως και τις 21:30, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, με σκοπό την ενημέρωση και καθοδήγησή τους, για ένα σωστό ξεκίνημα προσαρμογής σας στα νέα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Σας περιμένουμε όλους εκεί!


      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός