12/12/2018 Χαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων, και Κ.Υ. ως προβληματικών και άγονων περιοχών.

Υπουργείο Υγείας  | Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου