ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείας
: Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄)

Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας  Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017  (ΦΕΚ 115 Α΄)...

περισσοτερα