ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Nέα & Ανακοινώσεις που αφορούν τον κλάδο
ΦΕΚ 145/16-4-2020 τΒ΄ Κοστολόγηση: Γονοτύπωσης του ιού της ηπατίτιδας C, Ελαστογραφίας ήπατος, LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό, Αξονικής Ουρογραφίας

ΦΕΚ-145_16-4-2020-Κοστολόγηση-αξονικής-ουρογραφίας-Ελαστογραφία-ήπατος-γονοτύπωση-ιού-ηπατίτιδας-C-LDL-αφαίρεσης...

περισσοτερα